F&S-lederuddannelse(BLU)

F&S-lederuddannelse(BLU)

Den basale lederuddannelse (BLU), der forløber over to fulde weekender, giver grundlæggende forudsætninger til at drifte sit fitness- og sundhedshus samt deltage ved kædens seks årlige regionale ledermøder og to årlige ledercamp-weekender. De regionale ledermøder og ledercamps er rygraden i F&S-organisationens løbende lederuddannelse og –udvikling. 

 

Fit&Sunds Basale Lederuddannelse er opbygget i 4 moduler med følgende temaer:

 

 • Modul 1: Fit & Sund - Vision og forretningsmodel
 • Modul 2: Fit & Sund – Teamledelse
 • Modul 3: Fit & Sund - Forretningsdrift
 • Modul 4: Fit & Sund - Salgstræning

 

Alle moduler afholdes i tidsrummet fra kl. 10 – 17 på de angivne datoer. Under begge weekender vil der blive afholdt et socialt arrangement om aftenen.

 

Fit & Sunds Vision og forretningsmodel

F&S’ overordnet vision og grundlæggende forretningsmodel, er styrende og afgørende for den måde, vi succesfuldt driver vores kæde og huse på. Med høj grad af involvering vil vi sammen arbejde med hvilken adfærd, der er nødvendig i husene for at skabe markante resultater og overordnet succes.

Indhold

 1. Fit og Sunds forretningsmodel og værdier
 2. En spændende læringsaktivitet
 3. Hvad skal vi gøre mere/mindre af for at sikre succes?

Socialt Arrangement

 

Fit & Sund – Teamledelse

For at skabe excellente resultater er vi afhængige af et velfungerende team. Derfor arbejder vi med, hvordan man skaber High Performance Teams. Med afsæt i persontyper diskuteres, hvordan vi bedst kommunikere med og motiverer vores Team-medlemmer, og hvad der kendetegner god Teamledelse i Fit & Sund.

Indhold

 1. Hvordan skaber man et High Performance Team
 2. Introduktion af persontypologier
 3. Hvad er god ledelse i Fit & Sund? (ledelsesværdier)
 4. Skabelse af en god feedback kultur

 

Fit & Sund – Forretningsdrift

Indhold

   1. Hvordan defineres god Fit&Sund ledelse 

   2. Praktisk ledelsesøvelse: Fit&Sunds metode (sundhed, viden, nærvær), 3x3 og first things first.

   3. Markedsstrategi: Kædens & husets årshjul 

   4. Økonomi & vækst: Budgettering & husets nøgletal

   5. Kædestandarder & husets kvalitetssikring: HOP-tjeklisten i praksis  

 

Fit & Sund – Salgstræning

Med udgangspunkt i konkrete salgsværktøjer arbejder vi med, hvordan vi bedst skaber et endnu bedre salg og dermed resultater for det enkelte hus. Man vil stå tilbage med et brugervenligt salgsværktøj, og samtidigt et direkte anvendeligt sæt af konkrete salgsargumenter for F&S’ produkter og ydelser.

Indhold

 1. Persontypologier - i et salgsperspektiv
 2. Salgstræning
 3. Gennemgang af F&S udbud af serviceydelser og produkter
 4. Opbygge salgsargumenter for de enkelte ydelser