FYSPT

Personlig Træner-certificering for Fysioteraputer 

Uddannelsen – kort fortalt

FYSPT er en uddannelse i personlig træning for fysioterapeuter – både færdiguddannede og studerende. Den er meget praktisk anlagt og bygger videre på den viden fysioterapeuter får med fra deres tid på studiet.

Det er en uddannelse i personlig træning for fysioterapeuter, designet af fysioterapeuter.

Det lærer du på uddannelsen

Anatomi: Dette emne fylder meget lidt på FYSPT, hvilket er en af grundene til at uddannelsen er kortere end den almindelige PT-uddannelse. Når der bliver snakket anatomi handler det om at få det sat i relation til den tungere styrketræning.

Fysiologi: Ligesom anatomi-undervisning tager fysiologien udgangspunkt i den viden man får med fra studiet, men bygger videre på denne viden. Specielt konditionstræning og fysiologiske adaptationer til diverse træningsformer, bliver gennemgået mere i dybden.

Test/screening: Vi gennemgår træningsspecifikke screeningsmetoder og bevæger os fra behandlerlokalet, ud i træningslokalet.

Øvelseslære: Vi gennemgår en masse træningsøvelser både i teori og praksis -  herunder også hvordan de instrueres, fejl-rettes og spottes.

Programmer og planlægning af træning: Du får viden om, hvordan du udarbejder gode og motiverende træningsprogrammer med fokus på klientens mål. Der arbejdes desuden med både kort- og langsigtede periodiseringsstrategier.

Psykosociale aspekter af træning: Du lærer hvordan du stiller de gode spørgsmål, som hjælper dig bedst til at forstå din klients udfordringer. Her samarbejder vi med en VaneCoach og arbejder med dennes metode.

Rollen som personlig træner: Vi lærer dig hvad der kræves og forventes af dig som personlig træner, hvordan rollen som personlig træner adskiller sig fra rollen som fysioterapeut og hvordan du bedst imødekommer dine klienters forventninger.

Smerteteori og skadesforebyggele: Endnu en gang bygger vi videre på pensum fra fysioterapeut—studiet, men arbejder på at få skadesforebyggelsen integreret i programmer og træningssessioner.

Kost: Du får grundig viden om kostens byggesten og hvordan du udarbejder koststrategier for dine klienter med fokus på deres mål.

Forretning: Du lærer hvordan du opbygger din forretning som personlig træner og fysioterapeut, og hvordan du kommer godt i gang efter uddannelsen.

Hvad får du?

Konkrete redskaber: Lær, hvordan du laver gode, effektive og sjove træningsprogrammer funderet i en konkret teoretisk viden. Denne viden lærer du desuden at omsætte i praksis, så du kan hjælpe dine klienter mod deres mål. Du lærer altså både, hvorfor og hvordan du hjælper dine klienter.

Inspiration og viden: Med udgangspunkt i evidens og praktisk erfaring giver dine undervisere dig eksempler fra den virkelige verden, og giver dig inspiration til at løse de udfordringer der måtte opstå i arbejdet som personlig træner. Som fysioterapeut kommer man ofte med både en masse viden og erfaring og på FYSPT drager alle deltagere godt af både undervisernes, men også resten af holdets kompetencer.

Masser af sparring og erfaring: Du får lov at prøve det hele på egen krop i løbet af uddannelsen, men skal også undervejs implementere det lærte i et konkret klientforløb. Både som studerende og færdiguddannet er det vigtigt at have gode muligheder for faglig og personlig sparring. På uddannelsen deltagere ligesindede og man får mulighed for at udvikle ens netværk.

Rejsen – Klientforløb + Mentorforløb

Nyuddannede personlige trænere har ofte haft svært ved at omsætte deres viden til praksis og få skabt en god forretning – dette gælder også for fysioterapeuter. Derfor tilbyder vi nu, at du i forbindelse med sin uddannelse får tilknyttet en mentor, der hjælper dig godt i gang efter uddannelsen. Når du under uddannelsen starter dit første klientforløb, hjælper vi dig med at komme i gang som personlig træner. Lige meget om du gerne vil ansættes i et træningscenter eller starte din egen forretning, så vil din mentor hjælpe og guide dig i dette.

Herved sikres du den bedste start på din rejse som personlig træner.

Dine undervisere

Alle vores undervisere er akademisk uddannede og arbejder til dagligt inden for det felt, de underviser i. Eksempelvis er nogle af vores undervisere fysioterapeuter (med flere års erfaring indenfor personlig træning), vores undervisere i fysiologi er kandidater i træningsfysiologi, vores undervisere i ernæring er diætister og i coaching undervises du af uddannede VaneCoaches.

En internationalt anerkendt uddannelse

Vores uddannelse er akkrediteret af EuropeActive (den europæiske brancheorganisation), hvilket betyder at dit certifikat fra os er internationalt anerkendt. Du kan altså tage dit certifikat med til fx Spanien (og over 20 andre lande), og her vil de anerkende dine kompetencer som personlig træner.

Din fremtid – kombinationen af personlig træning og fysioterapi

Arbejdet som personlig træner er et alsidigt og spændende job. Du får mulighed for at gøre din passion til din levevej og samtidig hjælpe en masse mennesker i deres rejse mod et sundere liv.

Kombinationen mellem personlig træning og fysioterapi kan være meget givende. Hverdagen bliver mere dynamisk, der er længere tid til den enkelte person, man arbejder mere holistisk og i mange tilfælde er der en økonomisk gulerod, i form af en højere timeløn.

Ansættelsesforholdende kan variere og afhænger helt af hvilket hus man er ansat i. Mange bliver ansat som timelønnede i træningscentre, nogen bliver ansat med fast kontrakt og mange begynder også som selvstændige. Som fysioterapeut kan man også kombinere de to professioner og have to deltidsstillinger – én som træner og én som fysioterapeut. Uanset hvilken vej du vælger, vil vores mentorordning sikre dig den bedste start på din nye karriere.

En personlig træners løn varierer meget alt efter erfaring og ansættelsesforhold. En europæisk rapport fra 2017 viser at en gennemsnitstimeløn for en personlig træner i Danmark ligger på 575kr. Og kan variere fra 200 til +800 kr. i timen. 

Personlig træning er vokset meget i popularitet de seneste år. Dette skyldes, at personlig træning i høj grad er gået fra at være en luksusydelse til at blive set som en investering i én selv. Således tiltrækker personlige trænere i dag også en bredere kundegruppe, som bl.a. tæller vægttabskunder, kvinder der ønsker at blive "strammet op", seniorer med slidgigt og enkelte sportsfolk i ny og næ. Dette kræver således, at den moderne personlige træner skal have en langt større sundhedsfaglig værktøjskasse, end det var forventet for nogle år tilbage.

Som personlig træner forventes det således, at du kan hjælpe med kost, livsstilsændringer, kan håndtere kunder med livsstilssygdomme foruden at lave sjov, effektiv og målrettet træning for raske individer. Med andre ord er behovet for en grundig uddannelse uomtvisteligt, og selvom titlen personlig træner ikke er beskyttet, er der større og større fokus på personlige træneres faglighed. Derfor er ser man også at en stor del af den nye generation af personlige trænere har en sundheds-/træningsfaglig uddannelsesbaggrund.

Tilmelding

Tilmeldingen er juridisk bindende (bliver du forhindret i at deltage, er du dog velkommen til at sælge din plads til en anden deltager. Du skal blot give os besked). 

Vi har 12 pladser pr. hold. Herved sikre vi os, den bedste oplevelse for hver enkelt studerende. 

Du tilmelder dig ved at skrive til os her:

Hvor og hvornår?

Uddannelsen afholdes to gang årligt, én gang i Jylland og én gang Sjælland.

Adresser for undervisningen:

Jylland: Fit&Sund Dagnæs (Horsens): Strandkærvej 87, 8700 Horsens eller Fit&Sund Horsens Nord: Langmarksvej 34, 8700 Horsens

Sjælland: PureGym Brøndbyvester: Søndre Ringvej 41, 2605 Brøndby

Uddannelsen består af seks weekender i alt, hvoraf der er to weekender á tre dage (fredag, lørdag & søndag) og fire weekender á to dage (fredag & lørdag).

Undervisningsweekender ligger som udgangspunkt med to ugers mellemrum, så der er tid til forberedelse og arbejdsopgaver imellem. For præcise datoer, se undervisningskalenderen til højre på siden.

Undervisningen finder sted fra 09.00-17.00 (med forbehold for mindre ændringer).

Spørgsmål?

Har du faglige eller praktiske spørgsmål, så skriv til info@thehealthlab.dk